درباره ما

مركز آموزش سگ ها با عنوان رسمي پات پويش پارس با هدف ارائه خدمات پرورش و تكثير اصيل ترين و بهترين نژادهاي سگ ها و همچنين آموزش سگ هاي كار🔵گارد و نگهبان 🔵سگ هاي جستجو و امدادي 🔵و همچنين سگ هاي خانگي و ارائه خدمات پانسيون و نگهداري 🔵 ارائه لوازم و تجهيزات مربوطه شروع به كار كرده است.

🔴راه هاي تماس با ما

📲٠٩١٧٩١٠٥٨٧٧

🔴اينستاگرام

@iran_cinofili

🔴تلگرام

https://t.me/iran_cinofili

🔴و كانال تلگرام

https://t.me/irancinofili

423 total views, 2 views today